Oferta

Ubezpieczenia na życie

Zdrowie i bezpieczeństwa Państwa rodziny jest dla nas ważne. Oferujemy wiele możliwości w kilku unikalnych produktach

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Proponujemy innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe dla domów i mieszkań, które pozwolą odzyskać utracony majątek w razie wystąpienia nagłej sytuacji.

Ubezpieczenia dla firm

Proponujemy odpowiednie rozwiązania dla Twojej Firmy w zależności od jej specyfiki.

Ubezpieczenia w podróży

Ubezpieczenie podróży zapewnia optymalną ochronę w trakcie wypoczynku lub podróży służbowej. Nie trzeba zmieniać planów, jeśli można podróżować bez zbędnego stresu. Zakres ochrony dopasowujemy do Państwa potrzeb, przedstawimy kilka różnych opcji i to Państwo zdecydują, z której skorzystać. 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy różne rozwiązania ubezpieczeniowe. Wszystko to, czego potrzebują Państwo, aby chronić swój samochód.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szkody powstałe w wyniku zawału serca, udaru, zasiłku szpitalnego oraz koszty leczenia na terenie RP.

Zapraszamy do współpracy!